Home HRBooks How the autobiography of Mary the Lady Soames found an eager new audience in Hungary

How the autobiography of Mary the Lady Soames found an eager new audience in Hungary

by admin
Winston and Mary: photo used for cover of A Daughter's Tale

Winston and Mary: photo used for cover of A Daughter’s Tale

How the autobiography of Mary the Lady Soames found an eager new audience in Hungary,  By Veronika Bánki, translator of A Daughter’s Tale, by Mary Soames

At the launch of in Budapest in November 2011 of The Churchills by Celia and John Lee, I, the translator, received a marvellous gift from the authors: the book A Daughter’s Tale, the autobiography of Mary, The Lady Soames.  Born Mary Spencer-Churchill, Baroness Soames is the youngest and only surviving child of the five children of Sir Winston and Clementine Churchill.

I was  very happy with such a gift, and from the first moment I was clear that I was going to translate the book – with or without a formal commission. So I began the work during the summer of 2012. My intention was to make the work a gift, a homage marking the 90th birthday of the author.

Fortunately I spoke about the book with the publisher Holnap. This publishing house is dedicated mainly to Hungarian literature but has published books by the late English writer and historian Christopher Hibbert, and accepted the idea of taking on the book.

Clementine and Winston in the garden at Chartwell House

Clementine and Winston in the garden at Chartwell House

My work was very pleasant, I was helped by Celia Lee and by Nonie Chapman, and the publisher requested the collaboration of an eminent professor of English history, Prof Gergely Egedy, author of  A Short History of England, and who had worked on The Churchills. The most famous living poet of Hungary, László Lator (86), helped us find an appropriate title (we wanted to conserve the aura of the word ’tale’ as used in English literature by the great Chaucer, Shakespeare, etc). The title is perfect in Hungarian!

The name Churchill is a magnet every time for Hungarian readers. Lately there is a renewed interest in the history of the Second World War, that was not only a tragic period for our country too, but determined sadly the history of Hungary for decades. I think Lady Soames’s description of the war, from the point of view of a young girl and from that of the daughter of Winston Churchill. will deepen the knowledge of the Hungarian reader, even though the book does not touch directly on Hungary itself.

  Winston and Clementine: the engagement photograph

Winston and Clementine: the engagement photograph

A Daughter’s Tale, by Mary Soames. Translated into Hungarian by Veronika Bánki.Published by Holnap, Budapest, in June 2013, officially launched October 2 2013.

Veronika Bánki, who has also translated books by Sir Steven Runciman, Chistopher Hibbert, Sir Bryan Cartledge, Neal Ascherson and others, kindly translated her article above into Hungarian to share with readers in her country:

Mary Soames: A Churchill lány története

Néhány szó a fordítótól.

Amikor 2011 novemberében Budapesten sor került Celia és John Lee  A Churchill dinasztia c. könyve bemutatójára, én, mint a könyv fordítója, nagyszerű ajándékot kaptam a szerzőktől, Lady Mary Soames nekem dedikált emlékiratát, amelynek a magyar címe A Churchill lány története lett.

Nagyon örültem és már abban a percben nyilvánvaló volt számomra, hogy le fogom fordítani a könyvet, akár lesz rá megrendelés, akár nem. 2012 nyarán hozzá is fogtam, azzal a céllal, hogy tisztelgő ajándéknak szánom a szerző 90. születésnapjára. Szerencsére megemlítettem a művet a Holnap kiadónak, amely főként magyar irodalommal foglalkozik, de például már megjelentette Christopher Hibbert műveit is. A Holnap elvállalta a könyv kiadását. A fordítás nagyon érdekes és kellemes munka volt, sok segítséget kaptam Nonie Chapmantől, Lady Soames munkatársától, Celia Lee-től. A kiadó felkérte a szöveg ellenőrzésére Egedy Gergelyt, an angol történelem professzorát, az „Anglia rövid története” szerzőjét. A legkiválóbb magyar költő, a 86 éves Lator László segített a megfelelő cím megfogalmazásában, mert meg akartuk őrizni a ”tale” szónak az angol irodalomban létező hangulatát (Chaucer, Shakespeare, etc.). Nagyon jó lett a magyar cím!

A Churchill név mindig is mágnesként vonzza a magyar olvasókat. Az utóbbi időben feléledt az érdeklődés a II. világháború iránt, amely nemcsak tragikus időszak volt a mi hazánk számára is, de gyászos módon a további évtizedekre is meghatározta Magyarország sorsát…

Úgy vélem, Lady Soames beszámolója a háborúról – aki egy fiatal lány szemszögéből ír, de Winston Churchill lánya szemszögéből is – sok újabb információt kínál a magyar olvasóknak, akkor is, ha nem tartalmaz konkrét utalásokat Magyarországra.

Mary Soames: A Churchill lány története. Holnap kiadó, Budapest. Megjelent 2013 júniusában. Hivatalos bemutató: 2013. október 2.

Fordító: Bánki Veronika (aki fordította Sir Steven Runciman, Christopher Hibbert, Sir Bryan Cartledge, Neal Ascherson, etc könyveit).

You may also like

Leave a Comment